Devyniukė

 

 

 

 

Devyniukė žaidžiama su devyniais rutuliais, sunumeruotais nuo 1 iki 9 ir baltu rutuliu. Smūgiuojama baltu rutuliu į mažiausiu skaitmeniu pažymėtą rutulį ant stalo, tačiau nėra būtina sumušti rutulius iš eilės. Po klaidos baltas rutulys statomas laisvai (žr. Bendros taisyklės p.1.3 Laisva balto rutulio pozicija ). Partija laimima kai įmušamas 9-as rutulys. Susitikimas baigiasi, kai vienas iš žaidėjų laimi nustatytą skaičių partijų.

1. Išmušimo nustatymas

Sportininkas laimėjęs ridenimą sprendžia kas atliks išmušimą pirmojoje partijoje (žr. Bendros taisyklės p.1.1. Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius). Priklausomai nuo varžybų formato galimi du tolesni išmušimo variantai. Naują partiją išmušimo smūgiu pradeda ankstesnę partiją laimėjęs sportininkas arba išmušimai yra atliekami pakaitomis.

2. Rutulių sustatymas

Rutuliai statomi rombo forma – 1-as rutulys rombo viršūnėje ant trikampio taško, 9-as rutulys rombo centre, kiti rutuliai sustatyti aplinkui, kaip galima glausčiau ir atsitiktine tvarka. Žaidimas pradedamas baltam rutuliui stovint už namų zonos linijos.

3. Teisingas išmušimas

Baltas rutulys statomas bet kur namų zonoje. Jei išmušimo metu neįkrito joks rutulys, tada mažiausiai keturi rutuliai turi būtinai paliesti bortą arba fiksuojama klaida.

4. Smūgis po išmušimo – “Push out”

Sportininkas, kurio eilė smūgiuoti, iškart po teisingo išmušimo gali sužaisti “push out”, pastumdamas baltą rutulį į kitą padėtį. “Push out” metu baltas rutulys nebūtinai turi liesti kitą bortą ar kokį kitą rutulį, bet visos kitos klaidos taisyklės galioja. Sportininkas privalo pranešti apie ketinimą sužaisti “push out”, kitaip smūgis bus laikomas paprastu. Bet koks rutulys, įmuštas “push out” metu, neišimamas, išskyrus 9-ą. Po teisingo “push out”, atėjusysis sportininkas, turi galimybę smūgiuoti iš tos padėties arba perleisti eilę kitam sportininkui. Jei išmušimo metu buvo įmuštas baltas rutulys, “push out” negalimas.

5. Žaidimo eiga

Jei sportininkas be klaidos įmuša bet kokį rutulį (išskyrus “push out” metu), jis pasilieka prie stalo kitam smūgiui ir tęsia žaidimą tol, kol nepataiko, padaro klaidą arba laimi, įmušdamas 9-ą rutulį. Po nepataikymo (neįmušimo), kitas sportininkas tęsia žaidimą iš esamos padėties.

6. Rutulių grąžinimas atgal į žaidimą

Jei 9-as rutulys yra įmušamas padarant klaidą arba “push out” metu, arba iškrenta už stalo, šis rutulys turi būti atstatytas atgal ant trikampio taško (žr. reglamento p.1.10. Rutulių gražinimas atgal į žaidimą). Jokiu kitu numeriu pažymėtas rutulys niekada nėra atstatomas atgal.

7. Standartinės klaidos

Jei sportininkas padaro klaidą (žr. Bendros taisyklės p.2.1 Standartinės klaidos), žaidimas pereina jo priešininkui. Priešininkas gali pasistatyti baltą rutulį bet kurioje stalo žaidimo ploto vietoje (žr. Bendros taisyklės p.1.3 Laisva balto rutulio pozicija).

8. Grubios klaidos

Jei sportininkas padaro klaidą tris kartus iš eilės per tris priėjimus prie stalo neatlikdamas teisingo smūgio, tai traktuojama kaip grubi klaida ir tolygu partijos pralaimėjimui.

Už nesportinį elgesį teisėjas priima sprendimą dėl nuobaudos savo nuožiūrą. (žr. Bendros taisyklės p.2.13 Nesportiškas elgesys).