Dešimtukė (pool-10)

 

 

 

 

Dešimtukė (pool-10) – žaidimas su užsakymais, žaidžiamas su dešimt rutulių sunumeruotais nuo 1 iki 10 ir baltu rutuliu. Smūgiuojama baltu rutuliu į mažiausiu skaitmeniu pažymėtą rutulį ant stalo. Jeigu 10-as rutulys įkrenta teisingo išmušimo metu, tuomet jis yra išstatomas ant trikampio taško ir sportininkas atlikęs išmušimą tęsia žaidimą toliau. Tik vienas rutulys gali būti užsakytas kiekvieno mušimo metu, išskyrus išmušimą, kurio metu rutulių užsakyti nereikia.

1 Išmušimo nustatymas
Sportininkas laimėjęs ridenimą sprendžia kas atliks išmušimą pirmojoje partijoje (žr. Bendros taisyklės p.1.1. Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius). Priklausomai nuo varžybų formato galimi du tolesni išmušimo variantai. Naują partiją išmušimo smūgiu pradeda ankstesnę partiją laimėjęs sportininkas arba išmušimai yra atliekami pakaitomis.

2. Rutulių sustatymas
Rutuliai sustatomi trikampio forma į piramidę kiek įmanoma glausčiau vienas prie kito. Pirmas rutulys statomas į piramidės priekį ant trikampio taško, dešimtas rutulys į piramidės vidurį. Visi kiti rutuliai sustatomi į piramidę atsitiktine tvarka.

3. Teisingas išmušimas
Išmušimo metu baltas rutulys turi būti smūgiuojamas iš namo zonos t.y. už namų zonos linijos. Išmušimas bus teisingas jei:
bus įmuštas bent vienas rutulys;
mažiausiai keturi rutuliai išskyrus baltą palies vieną ar daugiau bortų.

4. Smūgis po išmušimo – “Push out”
Sportininkas, kurio eilė smūgiuoti, iškart po teisingo išmušimo gali sužaisti “push out”, pastumdamas baltą rutulį į kitą padėtį. “Push out” metu baltas rutulys nebūtinai turi liesti kitą bortą ar kokį kitą rutulį, bet visos kitos klaidos taisyklės galioja. Sportininkas privalo pranešti apie ketinimą sužaisti “push out”, kitaip smūgis bus laikomas paprastu. Bet koks rutulys, įmuštas “push out” metu, neišimamas, išskyrus 10-ą. Po teisingo “push out”, atėjusysis sportininkas, turi galimybę smūgiuoti iš tos padėties arba perleisti eilę kitam sportininkui. Jei išmušimo metu buvo įmuštas baltas rutulys, “push out” negalimas.

5. Užsakomi smūgiai
Kiekvienas smūgis, išskyrus pradinį išmušimą, turi būti užsakytas (žr. Bendros taisyklės p.1.4 Užsakomi smūgiai). Sportininkas kiekvieno smūgio metu turi užsakyti numatomą įmušti rutulį ir kišenę jeigu jie nėra akivaizdūs.

6. Laisvas smūgis
Sportininkas gali užsakyti laisvą smūgį kurio metu baltas rutulys kontaktuoja su teisingu rutuliu neįmušant jo į kišenę. Jei atliekant laisvą smūgį įmušamas rutulį, tai priešininkas turi pasirinkimą: žaisti iš esamos situacijos arba perleisti smūgį priešininkui.

7. Įmuštas rutulys į neužsakytą kišenę
Jei sportininkas neįmuša užsakyto rutulio arba įmuša jį į neteisingą kišenę, tuomet jo mušimas baigiasi, o kitas sportininkas turi pasirinkimą priimti esamą situaciją arba perleisti smūgį priešininkui.

8. Žaidimo eiga
Jei sportininkas be klaidos įmuša užsakytą rutulį (išskyrus “push out” metu), jis pasilieka prie stalo kitam smūgiui ir tęsia žaidimą tol, kol nepataiko, padaro klaidą arba laimi, įmušdamas 10-ą rutulį. Po nepataikymo (neįmušimo), kitas sportininkas tęsia žaidimą iš esamos padėties.

9. Rutulių grąžinimas atgal į žaidimą
Jei 10-as rutulys yra įmušamas su klaidą, atliekant “push out” smūgį, atliekant išmušimą arba įmušamas į neužsakytą kišenę, tuomet jis yra išstatomas ant trikampio taško. Kiti rutuliai nėra išstatomi ant taško.

10. Standartinės klaidos
Jei sportininkas padaro standartinę klaidą (žr. Bendros taisyklės p.2.1. Standartinės klaidos), žaidimas perleidžiamas priešininkui. Baltas rutulys statomas iš rankos ir sportininkas jį gali statyti bet kurioje stalo vietoje ant žaidžiamo paviršiaus.

11. Grubios klaidos
Jei sportininkas padaro klaidą tris kartus iš eilės per tris priėjimus prie stalo neatlikdamas teisingo smūgio, tai traktuojama kaip grubi klaida ir tolygu partijos pralaimėjimui. Už nesportinį elgesį teisėjas priima sprendimą dėl nuobaudos savo nuožiūrą. (žr. Bendros taisyklės p.2.3 Nesportinis elgesys).