BENDROSIOS PULO TAISYKLĖS

 

 

 

 

1.1. Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius

Rutulių ridenimas yra pirmasis mačo veiksmas, kuris nulemia kas pirmas pradės žaidimą. Sportininkas, laimėjęs ridenimą, gauna teisę rinktis kas pradės susitikimą. Rutuliai turi būti pastatomi už namų zonos linijos abiejose stalo pusėse. Sportininkai atlieka smūgį maždaug tuo pat metu, taip, kad paliestų galinį bortą ir grįžę sustotų kuo arčiau priekinio borto.

Ridenimas yra neteisingas ir automatiškai pralaimintis jeigu:

·         kerta ilgąją stalo vidurio liniją;

·         priliečia galinį bortą daugiau nei vieną kartą;

·         įmušamas į kišenę arba iškrenta iš stalo ribų;

·         priliečia bet kurį šoninį bortą;

  Ridenimas permušamas jeigu:

·         sportininkas smūgiuoja po to kai priešininko smūgiuotas rutulys paliečia galinį bortą;

·         teisėjas negali nustatyti kuris sportininkas laimėjo;

·         abiejų sportininkų ridenimas yra blogas.

1.2. Pertraukėlė

Jeigu kitaip nenumatyta varžybų organizatorių, tai kiekvienas sportininkas turi teisę vieną kartą per susitikimą paimti 5 minučių pertraukėlę. Prieš pertraukėlę sportininkas turi informuoti apie tai teisėją ir savo priešininką. Stalas pertraukėlės metu turi būti pažymėtas tam skirtu ženklu. Pertraukėlės metu negali vykti jokios treniruotės ar rodomi smūgiai. Priešininkas turi likti savo sėdimoje vietoje taip tarsi vyktų žaidimas. Jeigu ši sąlyga nėra vykdoma t.y. priešininkas užsiima kokia nors veikla, kuri nėra susijusi su žaidimu, tuomet tai yra traktuojama kaip pertraukėlė. Žaidžiant aštuoniukę (8-ball), devyniukę (9-ball), dešimtukę (10-ball) pertraukėlė galima pasibaigus partijai, žaidžiant keturiolika ir vieną (14.1) pertraukėlę galima tik pasibaigus tuo metu žaidžiamos piramidės rutuliams. Bet kuriuo atveju pertraukėlė gali būti inicijuojama tik tuo metu žaidžiančio sportininko. Nežaidžiantis sportininkas neturi teisės imti pertraukėlės.

1.3. Laisva balto rutulio pozicija (angl. ball in hand)

Jei baltas rutulys turi laisvą išstatymo poziciją, tai sportininkas esantis prie stalo gali jį pasistatyti bet kurioje žaidžiamo paviršiaus vietoje ir gali toliau keisti jo pastatymo vietą iki tol kol bus atliekamas smūgis. Sportininkai gali naudotis bet kurią lazdos dalimi balto rutulio pozicijos pataisymui, įskaitant lazdos galiuką, bet ne pirmyn judančią lazdą (taip kaip atliekamas smūgis). Kai kuriuose žaidimuose ir visuomet darant išmušimą, balto rutulio pasistatymas yra apribotas pastatymu už namų zonos linijos atsižvelgiant į žaidimo taisykles.
Kai sportininkas išstato balta rutulį laisvai ir gali jį pasistatyti tik už namų zonos linijos, o visi kiti rutuliai taip pat yra už namų zonos linijos, tuomet arčiausiai namų zonos linijos esantis rutulys turi būti perkeltas ant trikampio taško. Jeigu du ar daugiau rutulių yra tokiu pat atstumu iki namų zonos linijos, tuomet sportininkas turi pasirinkti kurį iš vienodai nutolusių rutulių perkelti ant trikampio taško. Rutulys esantis tiksliai ant namų zonos linijos nėra perkeliamas, o smūgiuojamas kaip įprasta.

1.4. Užsakomi smūgiai

Žaidimuose, kuriuose turi būti užsakomi smūgiai, sportininkas gali mušti bet kurį pasirinktą rutulį, bet prieš mušant jis turi nurodyti (kitaip “užsakyti”) kurį rutulį ir į kurią kišenę jis muša. Sportininkui nereikia nurodyti, kurie rutuliai susidurs, atšoks vienas nuo kito ar kokia bus vykdoma kombinacija. Bet kurie kiti (“neužsakyti”) rutuliai, įkritę smūgio metu, bei įkritus nurodytam rutuliui, yra įskaitomi sportininko, kuris atliko smūgį, naudai. Jei teisėjas neteisingai supranta ir pasitikslina prieš smūgį koks rutulys ir kur bus mušamas, sportininkas privalo jį pataisyti prieš atliekant smūgį. Jei neteisingas užsakymas nėra pataisomas, smūgis bus užskaitytas tik tuo atveju, jei sportininkas išpildys tai ką planavo atlikti neteisingo užsakymo metu.

1.5. Rutulių ištraukimas iš kišenių

Jei susitikimo metu žaidžiama ant stalų, kurie neturi rutulių nuriedėjimo sistemos ir įmušti rutuliai lieka kišenėse, teisėjas gali išimti įmuštus rutulius iš pilnos ar beveik pilnos kišenės. Tačiau kiekvienas sportininkas yra pats atsakingas už tai, kad pilnos kišenės būtų atlaisvintos. Jei sportininkas nepamato, kad kišenė yra pilna ir įmuštas rutulys dėl tos priežasties iššoka iš kišenės, tai skaitoma kaip jo problema ir jis negali reikšti jokių pretenzijų.

1.6. Dviejų rutulių kontaktas vienu metu

Klaidos nėra, jei baltas rutulys vienu metu paliečia reikiamą rutulį ir kitą rutulį, kontaktas su kuriuo nėra traktuojamas kaip klaida, tik tuo atveju, jeigu neįmanoma nustatyti, kuris rutulys buvo paliestas pirmiau. Prieš tokį smūgį teisėjas turi nustatyti abiejų rutulių atstumus iki balto rutulio tam kad vėliau galima būtų padaryti teisingą sprendimą. Teisėjas neprivalo įspėti smūgiuojančio sportininko dėl galimos klaidos.

1.7. Su bortu besiliečiantys rutuliai

Prieš smūgiuojant su bortu besiliečiantį rutulį, teisėjas privalo jį apžiūrėti ir pranešti ar rutulys tikrai yra susilietęs su bortu. Tuo metu nežaidžiantis sportininkas gali priminti teisėjui, kad toks pranešimas yra privalomas. Atliekantis smūgį sportininkas turi skirti laiko tokio rutulio padėties apžiūrėjimui arba pats gali teisėjo to paties paprašyti.

1.8. Rutulių judėjimas dėl stalo ar paties rutulio defekto

Gali atsitikti taip, kad prieš tai sustojęs rutulys truputi pajudės, dėl stalo ar paties rutulio nežymaus defekto. Jei rutulys dėl minėtos priežasties įkrenta į kišenę praėjus daugiau nei penkiom sekundėm po rutulio sustojimo, tuomet jis yra atstatomas kuo tiksliau į padėtį kurioje buvo prieš tai. Jeigu taip nutinka atliekant ar ruošiantis atlikti smūgį ir tai turi poveikį smūgiui, teisėjas atstato situaciją ir smūgis yra kartojamas.

2. KLAIDOS

2.1. Standartinės klaidos

Žaidimuose kurių taisyklės reikalauja pirmiausia paliesti tam tikrą rutulį ar bet kurį tam tikros grupės rutulį, klaida yra užskaitoma tuomet kai ši sąlyga neįvykdoma.

2.1.1 Paliestas rutulys

Žaidimuose kurių taisyklės reikalauja pirmiausia paliesti tam tikrą rutulį ar bet kurį tam tikros grupės rutulį, klaida yra užskaitoma tuomet kai ši sąlyga neįvykdoma.

2.1.2. Nepaliečiamos bortas po rutulių kontakto

Skaitoma klaida jei, po rutulių kontakto nei vienas rutulys nelietė borto, išskyrus tuos atvejus kai taisyklingai buvo įmuštas rutulys.

2.1.3. Nesustoję rutuliai

Skaitoma klaida, jei smūgis yra atliekamas nepilnai sustojus ar nustojus suktis rutuliams.

2.1.4. Kojos kontaktas

Skaitoma klaida, jei sportininkas tuo momentu kai lazdos galiukas prisiliečia prie balto rutulio neliečia nei viena koja žemės.

2.1.5. Rutulys nukritęs už stalo ribų

Skaitoma klaida jei bet kuris rutulys smūgio metu nukrenta už stalo ribų. Ar rutulys bus grąžinamas į žaidimą priklauso nuo žaidimo taisyklių.

2.1.6. Priliestas rutulys

Skaitoma klaida, jeigu priliečiamas, pajudinamas, ar kitaip pakeičiama bet kurio ant stalo esančio rutulio judėjimo trajektorija, išskyrus normalų smūgį baltu rutuliu į kitą rutulį. Taip pat yra skaitoma klaida jei priliečiamas, pajudinamas, ar įtakojama balto rutulio riedėjimo kryptis, išskyrus kai pasirenkama laisva balto rutulio pozicija (angl. ball in hand), arba atliekant teisingą smūgį lazdos galiuku. Sportininkas atliekantis smūgį yra atsakingas už tai, kad jo naudojama žaidimo įranga, kreidelė, tiltelis, drabužiai, jo plaukai, kūno dalys neprilies, nepajudins, ar nepakeis rutulių riedėjimo krypties. Jei tokia klaida yra netyčinė tai skaitoma kaip paprasta klaida, tačiau jeigu klaida padaryta tyčia, tuomet tai yra skaitoma nesportiniu elgesiu.
Jei baltas rutulys yra laisvai išstatomas ant stalo, taip pat galioja tos pačios taisyklės, nebent sportininkas atlieka teisėjo pareigas ir tokiu būdu jam nebus užskaityta klaida, netyčia prilietus ar pajudinus bet kurį rutulį.

2.1.7. Dvigubas smūgis

Teisėjas turi skirti ypatingą dėmesį situacijai jei atstumas tarp balto rutulio ir smūgiuojamo rutulio yra mažesnis už kreidos gabaliuko plotį (t.y. jei kreidos gabaliukas netelpa tarp rutulių). Jei teisėjas tokioje situacijoje negali nuspręsti ar smūgis buvo atliktas teisingai, turi būti taikoma sekanti taisyklė – jei baltas rutulys parieda paskui mušamą rutulį daugiau nei pusę rutulio skersmens, tai laikoma klaida.

2.1.8. Rutulio stūmimas

Skaitoma klaida, jei lazdos galiukas kontaktuoja su baltu rutuliu ilgiau negu įprasta normaliam smūgiui (stumiamas baltas rutulys).

2.1.9. Neteisinga balto rutulio pozicija namų zonoje

Jei baltas rutulys išstatomas laisvai (ball in hand) namų zonoje, teisėjas privalo perspėti sportininką jei baltas rutulys kerta namų zonos liniją. Jei sportininkas po teisėjo įspėjimo nepakeičia balto rutulio pozicijos ir smūgiuoja jį iš neteisingos pozicijos tai laikoma klaida. Jei teisėjo perspėjimo nebuvo toks rutulio žaidimas iš neteisingos namų zonos pozicijos nebus laikoma klaida.

2.1.10. Neteisingas žaidimas iš namų zonos

Skaitoma klaida jeigu baltas rutulys yra išstatomas laisvai namų zonoje ir pirmas rutulys į kurį pataikoma taip pat yra namų zonoje, nebent baltas rutulys kirto namų zonos liniją prieš kontaktą su pirmu rutuliu. Jei toks smūgis atliekamas tyčia tai yra skaitoma nesportiniu elgesiu.

2.1.11. Lazdos padėjimas ant stalo

Skaitoma klaida, jei sportininkas padeda ant stalo lazdą neliesdamas jos ranka.

2.1.12. Žaidimas ne savo smūgio metu

Skaitoma klaida, jei sužaidžiama ne savo smūgio metu. Tokiu atveju žaidimas tęsiamas iš pozicijos, kuri liko po nesavalaikio žaidimo. Jeigu sportininkas tyčia atlieka nesavalaikį smūgį, tai laikoma nesportiniu elgesiu.

2.2. Grubios klaidos

Grubios klaidos baudžiamos partijos pralaimėjimu.

2.2.1. Trijų klaidų taisyklė

Jei sportininkas padaro klaidą tris kartus iš eilės, tai yra skaitoma grubi klaida. Žaidimuose tokiuose kaip devyniukė (9-ball) ar dešimtukė (10-ball) trys iš eilės padarytos klaidos yra tolygu partijos pralaimėjimui. Žaidžiant aštuoniukę (8-ball) trijų klaidų taisyklė negalioja. Žaidžiant keturiolika ir vieną (14.1) už tris iš eilės padarytas klaidas baudžiama 15 baudos taškų. Teisėjas prieš smūgį privalo įspėti sportininką, kuris turi dvi klaidas, kitu atveju trečia klaida bus skaitoma tik kaip antra.

2.2.2. Balto rutulio nukreipimas neteisingo išmušimo metu

Kartais būna, kad sportininkui atliekant išmušimą, lazdos galiukas nuslysta nuo rutulio (padaromas kiksas), o sportininkas tuo metu su lazda ar kuo kitu bando sutrukdyti baltam rutuliui tęsti riedėjimą. Sportininkas niekada negali tyčia paliesti jokio rutulio žaidžiant, išskyrus tuos atvejus kai atliekamas smūgis. Toks elgesys yra draudžiamas ir už tai taikoma nuobauda tolygi vienai partijai žaidžiant aštuoniukę (8-ball), devyniukę (9-ball), dešimtukę (10-ball) arba penkiolika baudos taškų žaidžiant keturiolika ir vieną (14.1).

2.3. Nesportinis elgesys

Nesportinis elgesys tai bet kokie tyčiniai veiksmai kurie gadina sporto įvaizdį ir skatina blogą varžybų reputaciją, arba veiksniai kurie žlugdo arba keičia žaidimą iki tokio lygio, kad nebegalima jo normaliai tęsti, tai gali būti:

·         trukdymas priešininkui;

·         tyčinis rutulių pozicijos pakeitimas ne smūgio metu;

·         įvairūs tyčiniai smūgiai, kurie nėra laikomi normaliu smūgiavimu;

·         žaidimo tęsimas po klaidos paskelbimo ar žaidimo sustabdymo

·         treniruotė susitikimo metu;

·         stalo žymėjimas;

·         netinkamas arba neleistinos įrangos naudojimas.


Įprasta nuobauda už nesportinį elgesį yra susitikimo pralaimėjimas, tačiau teisėjas savo nuožiūra gali skirti ir kitą nuobaudą atsižvelgiant į sportininko elgesį. Kitos nuobaudos gali būti:

·         perspėjimas;

·         skiriama paprasta klaida;

·         partijos pralaimėjimas;

·         pašalinimas iš varžybų, atimant prizus, apdovanojimus ir reitingo taškus.