LAISVOJI PIRAMIDĖ

 

(AMERIKANKĖ)

 

 

Žaidžiant „Laisvąją piramidę“ reikia vadovautis „Bendrosiomis piramidės taisyklėmis“ bei taisyklėmis, aprašytomis šiame skyriuje.


1. Žaidimo tikslas. Pirmam (anksčiau už varžovą) įmušti aštuonis rutulius.
2. Žaidimo taisyklės. Prieš kiekvieną smūgį (išskyrus pirmąjį) žaidėjas gali pasirinkti „savą“ rutulį. Jeigu po teisingo smūgio rutulys įmušamas į kišenę, tai žaidėjas tęsia žaidimą turėdamas teisę iš naujo pasirinkti rutulį pirmajam smūgiui. Jeigu po teisingai atlikto smūgio nė vienas rutulys neįkrito į kišenę, teisė smūgiuoti suteikiama varžovui. Įmušti galima bet kurį „svetimą“, taip pat ir „savą“ rutulį nuo bet kurio kito „svetimo“ rutulio. Užsakyti smūgio nereikia. Įvykus teisingam smūgiui, visi įkritę rutuliai įskaitomi. Bet kuris smūgis (išskyrus pirmąjį, kai išmušama piramidė), turi atitikti „Bendrųjų piramidės taisyklių“ 18 punktą, kitu atveju – klaida.
3. Rezultato sekimas. Už kiekvieną teisingai įmuštą rutulį žaidėjas gauna vieną tašką. Klaidos atveju varžovui yra pridedamas vienas taškas.
4. Baudos už klaidas. Klaidos atveju žaidėjo varžovas nuima nuo stalo bet kurį rutulį ir padeda į savo lentyną. Toks rutulys vadinamas baudos rutuliu. Jis nuimamas tada, kai visi neteisingai įmušti ar iššokę rutuliai yra grąžinami ant stalo.